เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แทเล็นท์ทัวร์เป็นหนึ่งในบริษัทด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทที่ไว้ใจ และเชื่อถือได้จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เป็นผู้จัดการศึกษาดูงานในหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งบริษัท และองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้จัดนำเที่ยว และสัมมนาเป็นหมู่คณะ แทเล็นท์ยังนำเสนอบริการท่องเที่ยวแบบคณะเล็ก ๆ หรือเที่ยวกันเองอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความตั้งใจที่จะมอบความสุขความประทับใจให้กับท่าน แทเล็นท์ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลการท่องเที่ยวของท่านต่อไป